FOR INDIA'S BEST CA CS CMA VIDEO CLASSES CALL 9980100288 OR VISIT HERE
PREDICT YOUR RANK!
Answer below questions and predict your rank
 • How important it is for you to pass the exam in this attempt?
 • What percentage of course you have finished well so far roughly?
 • How many hours you study in a day?
 • How many times you have revised the topics you have finished
 • Have you taken online or pen drive or live class from a renowned faculty?
 • What percentage of the classes you have watched?
 • Have you attempted mock tests or practice tests yet?
 • Are you planning to attempt mock tests conducted by external bodies- ICAI, ICSI, ICMAI or other institute?
 • How many tests you have taken?
 • Did you manage to finish the test papers on time?
 • Are you strictly following study material provided by the exam conducting authority such as ICAI/ICSI/ICMAI/Other Body?
 • How is your health in general?
 • How is your food habit?
 • Any interest in yoga or exercise or play sports regularly?
 • Planning to sleep well nights before the exams?
 • Planning to have light food and water before exams?

Tôi có thể kiểm tra nhà xổ số ở đâu?

Avatar 37a3bd7bc7328f0ead2c0f6f635dddf60615e676e6b4ddf964144012e529de45 asked

Tôi là một người thích cờ bạc, nhưng không phải là một kẻ ngốc. Tôi chỉ thích đặt cược và tôi hiểu rằng sòng bạc thắng thường xuyên hơn, nhưng tôi chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với tất cả đồ đạc của mình. Vậy mình xin các bạn một lời khuyên là nên kiểm tra nhà cái lô đề như thế nào cho công bằng trước khi chơi?

    0       0 Answer Now Comment Report
2 Answers
1d6e89e2ba27fe3ffbb0156937592f65 answered

Tôi nghĩ rằng bạn cần các trang web đã được chứng minh. Tôi thường tìm kiếm chúng trong các bài đánh giá và bộ sưu tập như thế này, bạn có thể click vào đây. Ngoài ra còn có nhiều diễn đàn và video chuyên dụng trên YouTube, nơi có các đánh giá trung thực. Ngoài ra, tôi thường hỏi bạn bè của tôi, những người hiểu chủ đề này, họ tư vấn cho tôi những trang web tốt nhất.

    0       0 Comment Report
Important Note – Preparing for CA Final?
CAKART provides Indias top faculty each subject video classes and lectures – online & in Pen Drive/ DVD – at very cost effective rates. Get video classes from CAKART.in. Quality is much better than local tuition, so results are much better.
Watch Sample Video Now by clicking on the link(s) below – 
For any questions Request A Call Back  
1.gif.214558b223cd0ae291c916b0e21c3c8b answered

Thật vui khi thấy rằng có những người lành mạnh trong số những người chơi cờ bạc! Những người đam mê cá cược thường bị chỉ trích, nhưng bạn là một ví dụ tích cực.

    0       0 Comment Report
Get Notifications
Videos
Books
Notes
Loading
Watch best faculty demo video classes

These top faculty video lectures will
help u prepare like nothing else can.