FOR INDIA'S BEST CA CS CMA VIDEO CLASSES CALL 9980100288 OR VISIT HERE
PREDICT YOUR RANK!
Answer below questions and predict your rank
 • How important it is for you to pass the exam in this attempt?
 • What percentage of course you have finished well so far roughly?
 • How many hours you study in a day?
 • How many times you have revised the topics you have finished
 • Have you taken online or pen drive or live class from a renowned faculty?
 • What percentage of the classes you have watched?
 • Have you attempted mock tests or practice tests yet?
 • Are you planning to attempt mock tests conducted by external bodies- ICAI, ICSI, ICMAI or other institute?
 • How many tests you have taken?
 • Did you manage to finish the test papers on time?
 • Are you strictly following study material provided by the exam conducting authority such as ICAI/ICSI/ICMAI/Other Body?
 • How is your health in general?
 • How is your food habit?
 • Any interest in yoga or exercise or play sports regularly?
 • Planning to sleep well nights before the exams?
 • Planning to have light food and water before exams?

Kiếm được từ việc cá cược

Avatar 37a3bd7bc7328f0ead2c0f6f635dddf60615e676e6b4ddf964144012e529de45 asked

Xin chào tất cả mọi người. Tôi là một fan hâm mộ lớn của bóng đá và tôi cho rằng đây là một ý tưởng tốt để thực hiện một số tiền cá cược. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết về một trang web đáng tin cậy, nơi tôi có thể làm một số tiền cược thể thao

    0       0 Answer Now Comment Report
2 Answers
Avatar 37a3bd7bc7328f0ead2c0f6f635dddf60615e676e6b4ddf964144012e529de45 answered

Thực ra, tôi thực sự hiểu được tình hình của bạn vì một vài tuần trước đây, tôi đã quyết định từ bỏ nghề nghiệp của tôi. Tôi đã không có đủ tiền, nhưng tại thời điểm hiện tại không có vấn đề với nó, vì tôi thấy cái này nguồn tuyệt vời https://thethaobet.com/ nơi mà nó có thể làm xổ số trò chơi mỗi ngày và giành chiến thắng rất nhiều đặc biệt. Đừng để mất một cơ hội như vậy, và sử dụng nền tảng này càng sớm càng tốt!

    0       0 Comment Report
Important Note – Preparing for CA Final?
CAKART provides Indias top faculty each subject video classes and lectures – online & in Pen Drive/ DVD – at very cost effective rates. Get video classes from CAKART.in. Quality is much better than local tuition, so results are much better.
Watch Sample Video Now by clicking on the link(s) below – 
For any questions Request A Call Back  
Avatar 37a3bd7bc7328f0ead2c0f6f635dddf60615e676e6b4ddf964144012e529de45 answered

Buổi chiều tốt! Tôi rất hiểu được bạn tình hình do tôi cũng đã có một số vấn đề về tiền bạc, nhưng bây giờ tôi đã có lợi và thú vị của thu nhập - cược thể thao. Do đó, tôi sẵn sàng để giới thiệu bạn biết chính xác này, nền tảng https://1xbet-viet.com/vi/ mà bạn có thể đặt cược cho một người chơi và nhận tiền cho điều đó. Nếu bạn muốn để tăng thu nhập của bạn, chỉ cần mở liên kết và sử dụng nguồn này một cách thích hợp cho chính mình!

    0       0 Comment Report
Get Notifications
Videos
Books
Notes
Loading
Watch best faculty demo video classes

These top faculty video lectures will
help u prepare like nothing else can.